Jak hledat živnostníky

Živnostníky, podnikatelé neboli osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) lze dohledat jednoduše dle jména, IČO nebo adresy trvalého pobytu v Živnostenském rejstříku.

Insolvenční rejstřík dlužníků

Insolvenční rejstřík obsahuje dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení (pokud k řízení došlo před 1. lednem 2008, jsou k dispozici v Evidenci úpadců). Do insolvenčního rejstříku se zapisují fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby i nepodnikatelské subjekty.

Živnostenský rejstřík podle jmen

Živnostenský rejstřík nabízí veřejnou databázu podnikatelů – fyzických (OSVČ) i právnických osob. Spravuje ho Živnostenský úřad České republiky a vedou se v něm údaje související s provozováním živností

Obchodní veřejný rejstřík

Do obchodního rejstříku se dle zákona zapisují obchodní společnosti, družstva, některé podnikající zahraniční osoby, nebo i podnikatelé (fyzické osoby – OSVČ), které o zápis požádají nebo pokud výše jejich výnosů dosahuje mnoha milonové částky.