Jak hledat firmy

Firmy lze dohledat jednoduše dle jména, IČO nebo adresy sídla v obchodním veřejném rejstříku. Ze zákona se do obchodního rejstříku zapisují zákonem stanovené údaje. Po úspěšném nalezení firmy z něj vyčtete např. předmět podnikání, datum vzniku společnosti, jména společníkú i výše vkladu každého z nich a mnoho dalších informací.

Insolvenční rejstřík dlužníků

Insolvenční rejstřík obsahuje dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení (pokud k řízení došlo před 1. lednem 2008, jsou k dispozici v Evidenci úpadců). Do insolvenčního rejstříku se zapisují fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby i nepodnikatelské subjekty.

Obchodní veřejný rejstřík

Do obchodního rejstříku se dle zákona zapisují obchodní společnosti, družstva, některé podnikající zahraniční osoby, nebo i podnikatelé (fyzické osoby – OSVČ), které o zápis požádají nebo pokud výše jejich výnosů dosahuje mnoha milonové částky.