Jak hledat živnostníky

Živnostníky, podnikatelé neboli osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) lze dohledat jednoduše dle jména, IČO nebo adresy trvalého pobytu v Živnostenském rejstříku.

Jak hledat lidi

Najít lidi na internetu už ani zdaleka není tak obtížné než tomu bylo kdysi, dnes má již mnoho lidí svůj profil na internetu, ten může být osobní na sociálních sítích, třeba na facebooku, google+ nebo linkedin, mnohokrátkát i s veřejně přístupnými fotografiemi, kontakty i dalšími osobními údaji, nebo pracovní, součástí firemní prezentace a pod. Samozřejmě […]

Jak hledat firmy

Firmy lze dohledat jednoduše dle jména, IČO nebo adresy sídla v obchodním veřejném rejstříku. Ze zákona se do obchodního rejstříku zapisují zákonem stanovené údaje. Po úspěšném nalezení firmy z něj vyčtete např. předmět podnikání, datum vzniku společnosti, jména společníkú i výše vkladu každého z nich a mnoho dalších informací.

Insolvenční rejstřík dlužníků

Insolvenční rejstřík obsahuje dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení (pokud k řízení došlo před 1. lednem 2008, jsou k dispozici v Evidenci úpadců). Do insolvenčního rejstříku se zapisují fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby i nepodnikatelské subjekty.

Živnostenský rejstřík podle jmen

Živnostenský rejstřík nabízí veřejnou databázu podnikatelů – fyzických (OSVČ) i právnických osob. Spravuje ho Živnostenský úřad České republiky a vedou se v něm údaje související s provozováním živností

Obchodní veřejný rejstřík

Do obchodního rejstříku se dle zákona zapisují obchodní společnosti, družstva, některé podnikající zahraniční osoby, nebo i podnikatelé (fyzické osoby – OSVČ), které o zápis požádají nebo pokud výše jejich výnosů dosahuje mnoha milonové částky.